Click here to go back to Basic Facts

peru.jpg (3471 bytes)

National Symbols

        


CoatofArmsPeru.gif (17650 bytes)
 

 

peruflag.jpg (11042 bytes)

Coat of Arms

National Flag

 

National Flower

 peruflower.jpg (44254 bytes)

Kantuta

Back

Updated: 12 May 2008


menubottom.gif (7627 bytes)