Audiência Pública: Casos de solución amistosa: 11.607 – Víctor Hugo Maciel, 11.666 – Correccional “Panchito López” y 11.713 – Comunidad indígena Enxet Lamenxay, Paraguay

terça-feira, 10 de outubro de 2000

Participantes: