[/main/english/top_NOFRAME_long.htm]
Sesión extraordinaria del Grupo de Amigos de Haití
Extraordinary Meeting of the Group of Friends of Haiti
 

Fecha: 27 de octubre, 2010
Lugar: Washington, DC
Fotos: Juan Manuel Herrera - OAS
/OEA
Website OEA: http://www.oas.org

_10-27-2010-9007 _10-27-2010-9012 _10-27-2010-9030 _10-27-2010-9092
_10-27-2010-9096 _10-27-2010-9115 _10-27-2010-9135 _10-27-2010-9170
_10-27-2010-9179 _10-27-2010-9191 _10-27-2010-9999  
[/OASpage/eng/photos/pBottom.htm]