[/main/english/top_NOFRAME_long.htm]
CIDH: Libertad de expresión en Bolivia
IACHR: Freedom of Expression in Bolivia
 

Fecha: 25 de octubre, 2010
Lugar: Washington, DC
Fotos: Juan Manuel Herrera - OAS
/OEA
Website OEA: http://www.oas.org

_10-25-2010-8433 _10-25-2010-8465 _10-25-2010-8471 _10-25-2010-8485
_10-25-2010-8502 _10-25-2010-8505 _10-25-2010-8519 _10-25-2010-8523
_10-25-2010-8525 _10-25-2010-8551 _10-25-2010-8559 _10-25-2010-8566
  _10-25-2010-8575 _10-25-2010-8581  
[/OASpage/eng/photos/pBottom.htm]