[/main/english/top_NOFRAME_long.htm]
Vigésimo Sexta Mesa Redonda de Políticas de la OEA
Twenty-Sixth OAS Policy Round Table
 

Fecha: 12 de octubre, 2010
Lugar: Washington, DC
Fotos: Juan Manuel Herrera - OAS
/OEA
Website OEA: http://www.oas.org

_10-12-2010-6768 _10-12-2010-6770 _10-12-2010-6789
_10-12-2010-6816 _10-12-2010-6819 _10-12-2010-6827
_10-12-2010-6834 _10-12-2010-6887 _10-12-2010-6916
[/OASpage/eng/photos/pBottom.htm]