[/main/english/top_NOFRAME_long.htm]
Sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar la situación en Ecuador
Special Session of the Permanent Council to Consider the Situation in Ecuador
 

Fecha: 06 de octubre, 2010
Lugar: Washington, DC
Fotos: Juan Manuel Herrera - OAS
/OEA
Website OEA: http://www.oas.org

_10-06-2010-6333 _10-06-2010-6336 _10-06-2010-6346 _10-06-2010-6348 _10-06-2010-6352 _10-06-2010-6367 _10-06-2010-6369
_10-06-2010-6371 _10-06-2010-6381 _10-06-2010-6389 _10-06-2010-6392 _10-06-2010-6393 _10-06-2010-6406 _10-06-2010-6412
_10-06-2010-6421 _10-06-2010-6425 _10-06-2010-6429 _10-06-2010-6431 _10-06-2010-6438 _10-06-2010-6440 _10-06-2010-6442
_10-06-2010-6461 _10-06-2010-6468 _10-06-2010-6473 _10-06-2010-6478 _10-06-2010-6483 _10-06-2010-6492 _10-06-2010-6497
_10-06-2010-6500 _10-06-2010-6509 _10-06-2010-6511 _10-06-2010-6531 _10-06-2010-6540 _10-06-2010-6551 _10-06-2010-6564
[/OASpage/eng/photos/pBottom.htm]